Expeditie naar Jan Mayen

NPO DOC

In 2014 leidde de Koninklijke Marine een wetenschappelijke expeditie naar het Noorse eiland Jan Mayen. Aan boord van Zr. Ms. Zeeland een groep onderzoekers van het Willem Barentsz Poolinsituut (Rijksuniversiteit Groningen), TNO en het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.

De marine en TNO probeerden na te gaan wat de invloed is van de sonar van oppervlakteschepen op butskopwalvissen. Biologen van het Willem Barentsz Poolinstituut onderzochten onder meer de mos-culturen van Jan Mayen en vergeleken de vogelpopulaties met gegevens uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen gingen naar de Nederlandse nederzettingen uit de 17de eeuw.

Ook aan boord een camerateam van IN2TV dat in opdracht van de Koninklijke Marine een documentaire van deze expeditie maakte. ‘Expeditie naar Jan Mayen’ is uitgezonden op het digitale themakanaal NPO DOC.